Fysisk aktivitet som folkemedisin

Fysisk aktivitet og trening gir en rekke fysiske, psykiske og sosiale helsefordeler. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er svært effektivt i behandling av en rekke sykdommer og tilstander. I en del tilfeller kan fysisk aktivitet erstatte legemidler og i andre redusere behovet for dem (snakk med legen din om dette). Mindre smerter, vektkontroll, overskudd i hverdagen, bedre søvn, mer stabilt blodsukker og mindre angst og depresjon er bare noen av gulrøttene man får servert med regelmessig fysisk aktivitet. I dagens samfunn er dessverre fysisk inaktivitet blitt mer og mer vanlig som et resultat av bla. mindre fysisk krevende jobber, inaktive transportmetoder, mer stillesitting og andre lettvinte og behagelige løsninger. Denne inaktiviteten koster staten milliarder av kroner årlig og er en av årsakene til at mange mennesker opplever dårlig livskvalitet. Jobbsituasjon, lite tid, prioriteringer, motivasjon og dårlige vaner er ofte noen av årsakene. 

Den gode nyheten er imidlertid at de fleste får det til om de vil. Alt handler om at du innerst inne har et ønske om å øke graden av aktivitet, og det viktigste av alt- at du velger å gjøre noe med det!

Hvor mye er nok?

I overkant av 20 minutter om dagen kan være nok! Og får du til mer er det flott! Voksne og eldre bør være fysisk aktive minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet ukentlig (alternativt en kombinasjon av disse to). Aktiviteten kan fordeles utover uken og man kan gjerne gjennomføre flere økter daglig. Dette rådet er en minimumsanbefaling og en økning i aktiviteten vil gi ytterligere helsegevinst. I tillegg til aktiviteter som feks. løp, svømming og gange er det også viktig med styrketrening. Dette vil vi komme tilbake til i senere blogginnlegg med bla. øvelser og generelle treningstips.

Hva betyr egentlig «moderat intensitet» og «høy intensitet»?

Moderat intensitet: aktiviteter som medfører raskere pust og puls enn vanlig, for eksempel hurtig gange. Dette er et tempo som gjør at du greit skal kunne føre en normal dialog uten de store problemene.
Høy intensitet: aktiviteter som medfører mye raskere pust og puls enn vanlig, for eksempel løping, svømming eller sykling. Dette er et tempo som vil gjøre at en dialog vil være krevende. Klarer du å føre en normal dialog i dette tempoen må du enten øke tempoet eller innse at du pr. definisjon ikke holder høy intensitet. 

Helsedirektoratet anbefaler, men vi lytter ikke…

Tall fra 2018 viser at 66% kvinner og 71% menn ikke oppfyller minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet i Norge. Dette til tross for at fysisk inaktivitet er sett på som en av de viktigste årsakene til redusert fysisk og psykisk helse. Det er et paradoks at kostnadene i helsevesenet øker dramatisk på grunn av økt behandlingsbehov, nye behandlingsmetoder og teknologisk utvikling, mens fysisk aktivitet og trening som koster lite, brukes i alt for liten grad.

Vinterdepresjon

Nå som mørketiden nærmer seg med stormskritt er det ekstra viktig at vi beveger oss nok. Mange mennesker opplever bla. nedsatt stemningsleie og mindre energi i de mørke høst- og vintermånedene. Kortere perioder med lys sees på som en av de viktigste årsakene til dette fenomenet. Med alle de positive virkningene av fysisk aktivitet er dette en optimal periode for å gjøre et tiltak for bedre livskvalitet. Og husk at litt er bedre enn ingenting!

Teksten er basert på de nasjonale faglige retningslinjene til Helsedirektoratet.

Erik R. Kløvstad
Fysioterapeut