Informasjon om hodepine

De fleste får hodepine fra tid til annen. Den vanligste årsaken er det man kaller spennings‎-hodepine. Som oftest hjelper det med paracetamol eller ibuprofen, men får du hodepine ofte, bør annen behandling vurderes.

Spennings-hodepine er en vanlig form for hodepine og vanligvis ganske mild. Ofte er denne type hodepine knyttet til stress, sinne og overbelastning.

Noen opplever spennings-hodepine en gang iblant, mens andre plages flere ganger i uken. Ved kronisk stress kan du bli kronisk plaget og dette er viktig å forebygge.

Forekomst av hodepine

Akutt hodepine rammer de aller fleste fra tid til annen, og oftest i form av spennings-hodepine, men det kan også skyldes mer alvorlige tilstander. Hos færre enn én prosent av de som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen.

Åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året. Ca. fem prosent angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken. Blant barn har 40 prosent hatt hodepine innen syv-årsalderen og innen 15 årsalderen har hele 75 prosent opplevd en eller flere episoder med hodepine.

Ulike former for hodepine

Hodepine kommer i mange ulike former og deles inn i kronisk hodepine, subakutt hodepine og akutt hodepine. Under lister vi opp noen av de vanligste formene for hodepine.

Kronisk hodepine

Spenningshodepine kalles også tensjons-hodepine. Denne typen hodepine er enten episodisk og sjelden, episodisk og hyppig, eller kronisk. Hodepinen kalles kronisk dersom den er tilstede mer enn 15 dager i måneden over minst tre påfølgende måneder. Ofte utløses episodene med smerte av ulike former for stress.

Migrene er akutte anfall med sprengende hodepine. Smerten blir verre ved fysisk anstrengelse og når man beveger på hodet. Den eksakte årsaken er ikke kjent, men migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke.

Klase-hodepine, cluster-hodepine, er kraftige anfall med hodepine som vanligvis er lokalisert bak eller rundt et øye. Anfallene kommer som regel i puljer (klaser) på ett til åtte anfall pr dag i fire til tolv uker. Smerten er ensidig, og varigheten av hvert anfall er vanligvis mellom 15 minutter og tre timer uten behandling. Smertene er sterke, og de har en skjærende eller sprengende karakter. I mellom puljene med anfall er det som regel ingen hodepine.

Smerten starter som regel i nakken og brer seg frem til pannen, der den ofte er mest intens. Det kan også være utstråling til skulder og arm. Cervikogen hodepine / nakkehodepine er vanligere hos kvinner enn hos menn. I befolkningsstudier har forskerne funnet at 0,2-4 prosent kan lide av denne tilstanden.

Mange av oss synes det er greit å ta smertestillende medikamenter når hodepinen kommer snikende. Det bør vi kanskje være mer forsiktige med. Resultatet kan i noen tilfeller nemlig være ytterligere hodepine-anfall.

Anstrengelses-hodepine er hodepine som utløses i forbindelse med kraftig fysisk anstrengelse. Seksuelt utløst hodepine er sannsynligvis også anstrengelsesrelatert og utløses under samleie. Anstrengelses-hodepine er en forholdsvis sjelden og vanligvis ufarlig tilstand som ikke er forbundet med noen underliggende sykdom. Vi kjenner ikke til nøyaktig hvor hyppig slik hodepine er, men at det forekommer hos cirka én prosent av fysisk aktive voksne. Tilstanden angis å forekomme oftest hos menn i 20-års alderen, sannsynligvis fordi menn i denne aldersgruppen oftere utsetter seg for intense fysiske aktiviteter.

Trigeminusnevralgi er anfall med intense, korte, skarpe, lynende eller gjennomborende smerter i deler av ansiktet som får nerveforsyningen fra ansiktets følenerve, trigeminusnerven. Trigeminusnerven består av tre grener, og smertene ved trigeminusnevralgi er vanligvis lokalisert til de grenene som forsyner områdene i midtre eller nedre del av ansiktet med følenerver (sensoriske grener). Tilstanden er vanligvis ensidig, men tre til fem prosent har smerter på begge sider. Sykdommen er sjelden, men forekomsten øker med alderen. Den rammer som regel personer over 50 år, og den forekommer noe hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det antas å være 15-16 personer per 100.000 som har sykdommen. Tilstanden er sjelden hos personer under 40 år.

Subakutt hodepine

 • Akutt bihulebetennelse
  • Varighet kortere enn 30 dager. Nesetetthet, ensidig smerte, pussholdig snørr, råtten lukt eller smak, hodepine.
 • Høyt blodtrykk
  • Tilstanden er vanligvis uten symptomer, men akutt blodtrykksøkning kan gi nokså raskt innsettende kraftig, borende hodepine – dette skjer dog sjeldent.
 • Hjernesvulst
  • Hodepine er sjelden et tidlig symptom, men blir et fremtredende symptom hos 2/3. I starten er hodepinen ofte mest fremtredende i liggende stilling (morgen-hodepine). Typiske andre symptomer kan være kvalme, oppkast, svimmelhet.
 • Betennelse av tinningpulsåren
  • Forholdsvis sjelden tilstand som vanligvis rammer eldre mennesker og kan gi hodepine. Sykdomsbildet er variabelt.  Det kan være smerte og sårhet i tinningregionen og hodebunn, noen har symptomer forenlig med muskelrevmatisme. Plutselig synsnedsettelse kan inntre over noen timer.

Akutt hodepine

De fleste febersykdommer gir hodepine. Vær spesielt oppmerksom på
hjernehinnebetennelse og bihulebetennelse.

Hodepine kan forekomme ved alle typer hjerneslag, vanligst ved hjerneblødning.

Hjerneblødning som forekommer hos yngre individer. Hodepine kan som regel begynne plutselig, men kan øke i intensitet, ofte lokalisert i nakken – beskrives som skjærende, sprengende.Sjelden tilstand som kan opptre fra 40-50 års alderen, skyldes trang kammervinkel i øyet.
Ensidig. Forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon, hodepine og kvalme.

Hva kan du gjøre selv?

Hodepine er i de fleste tilfeller en ufarlig lidelse som effektiv lindres med lette smertestillende middel som paracetamol. Også vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine er i de fleste tilfeller ufarlig, men det kan være fornuftig å lære seg tiltak som minsker plagene.

Når bør du søke lege?

Behandling av hodepine

Behandlingen av hodepine avhenger av type problemstilling. De fleste hodepine-tilstander er ufarlige og forbigående og mange har god nytte av smertestillende preparater som paracetamol og ibuprofen. Man skal dog være varsom dersom man bruker medikamentell lindring regelmessig. (ref. punktet over om «overforbruk av medikamenter»). Mange mennesker får også god lindring mot hodepine og har god nytte av ufarlige alternative tiltak uten bivirkninger.

Sliter du med hodepine?

Da kan ZpikesTape være løsningen for deg. Akupressur er en velkjent behandlingsmetode med utspring fra akupunkturen. Tradisjonelt har dette trykket blitt påført av en person med hans eller hennes fingre. 

Med en patentert, spesialdesignet elastisk nylon tape og en halvkule, får du konstant trykk mot det mest brukte punktet i akupunkturen mot hodepine (LI4). Den kan brukes i 12 timer i strekk, og alt du trenger å gjøre er å plassere tapen som anvist. 

ZpikesTape er en legemiddelfri behandling du kan utføre på deg selv og andre uten risiko for bivirkninger. 

Vi tilbyr alle nye kunder 100% fornøydgaranti! Hvis du ikke er fornøyd med produktet refunderer vi pengene dine uten å stille flere spørsmål! Fullstendige betingelser kan leses her: Kjøpsbetingelser

“De som ikke sliter med hodepine har tusen ønsker. De som gjør det har kun ett!”

ny hvit

En boks ZpikesTape inneholder 10 stk. tape, fem til høyre hånd og fem til venstre hånd. Vi anbefaler at du påfører begge hender samtidig. Ved bruk mot hodepine kan ZpikesTape påføres forebyggende eller ved symptomdebut, med maksimalt anbefalt lengde på tolv timer. Produktet puster, tåler vann, er hypoallergenisk og hudvennlig. Tapen er laget av nylon, spandexlatexfritt akryllim og en halvkule av ABS plast.

Fortsatt usikker på om ZpikesTape er noe for deg?

Se våre “ofte stilte spørsmål” eller kontakt oss på [email protected] for mer informasjon.

Artrose har blitt veldig utbredt i Norge. Søvnproblemer og insomni har alltid vært et problem. Spikermatte kan være bra før du går og legger deg. Revmatisme og fibromyalgi kan det ta lang tid før man blir diagnostisert med.